Продажба и сервис

За подетални информации во врска со продажните места, Ве молиме обратeте се во Претставништвото на компанијата Vaillant за Северна Македонија:

Vaillant d.o.o.

Архепископ Доситеj бр.2/локал 13, Влае

1000 Скопје, Северна Македонија

Mob +389 70 243 993

Tel. + 389 2 20 30 170

info@vaillant.com.mk

За купување или за совет при купување на производите на Vaillant, Ве молиме да се обратите на компанијата :

Енерго Систем

Сервисна Зона Југ бб, Реон 40

1000 Скопје, Македонија

tel. +389 2 2770 790

fax. +389 2 2700 602

administrator@energosistem.com.mk