Преку 145 години искуство

Еколошки прифатливи решенија

Гарантиран квалитет - Made in Germany

Vaillant топлински пумпи

#зошточекате? Дознајте се за топлинските пумпи

Повеќе информации

Vaillant греење и ладење - Создаваме удобност за Вашиот дом

Vaillant е водечки европски производител и бренд кој нуди енергетски ефикасни и еколошки прифатливи системи за греење, ладење и вентилација со акцент на обновливи извори на енергија. Производниот програм опфаќа високоефикасни гасни кондензациски уредиза греење и припрема на топла вода, соларни системи, топлински пумпи, рекуператори на воздух, електрични уреди за греење и санитарна топла вода, клима уреди, радијатори како и комплетен програм за регулација.

Vaillant со своите производи и услуги посакува да ја максимизира удобноста на живеењето и на тој начин да понуди најдобро одрживо решение за своите еколошки освестени корисници.

Со Vaillant до нов кондензациски уред

Централно греење на гас - сите информации со карактеристики, предности и трошоци

Систем за далечински следење на системот за греење

Преземи контрола над времето, можностите и ефикасноста